Trường tiểu học quốc tế Geithain

Trang chủ / Sinh viên

Thời gian học

Hạng 1

Chăm sóc sớm
từ 06:00

1. Khối giảng dạy
07:35 – 09:05

Nghỉ ăn sáng
09:05 – 09:40

2. Khối giảng dạy
09:40 – 11:10

nghỉ ngơi nhỏ
11:10 – 11:15

5. Bài học
11:15 – 12:00

Nghỉ trưa
12:00 – 12:45

1. Nghỉ ngơi HJ /
2. Nghỉ HJ

12:45 – 13:30

Đại lễ Vespers
13:30 – 13:55

Homework
(Thứ Hai - Thứ Tư)

13:55 – 14:30

Tạm dừng
14:30 – 14:40

Ưu đãi cả ngày
14:40 – 15:25

Giải trí
15:25 – 17:00

Lớp 2 - 4

Chăm sóc sớm
từ 06:00

1. Khối giảng dạy
07:35 – 09:05

Nghỉ ăn sáng
09:05 – 09:40

2. Khối giảng dạy
09:40 – 11:10

nghỉ ngơi nhỏ
11:10 – 11:15

5. Bài học
11:15 – 12:00

Nghỉ trưa
12:00 – 12:45

6. Bài học
12:45 – 13:30

Đại lễ Vespers
13:30 – 13:55

Homework
(Thứ Hai – Thứ Năm)

13:55 – 14:30

Tạm dừng
14:30 – 14:40

Ưu đãi cả ngày
14:40 – 15:25

Giải trí
15:25 – 17:00

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.