Trường tiểu học quốc tế Geithain

Trang chủ / Sinh viên

Thông tin
cho sinh viên

Dự án sổ ghi chép

Tất cả các thông tin và tài liệu quan trọng về việc sử dụng sổ ghi chép tại trường của chúng tôi có thể được truy cập thông qua bộ lưu trữ tệp trong Lernsax hoặc qua khu vực tải xuống trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào, vui lòng liên hệ với ban thư ký của chúng tôi.

Tài sản bị mất

Bạn đã mất một cái gì đó?
Trong khu vực lối vào bên phải dưới cầu thang có một hộp với tài sản bị mất.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.