Trường tiểu học quốc tế Geithain

Trang chủ / Trường học

Tải xuống

Lernsax ·

Chúng tôi sử dụng Lernsax để liên lạc giữa học sinh và giáo viên - ở đây, trong số những thứ khác, kế hoạch thay thế và thời khóa biểu được tải lên.

Để sử dụng không phức tạp, chúng tôi đã tổng hợp một số hướng dẫn cho bạn.

Cơ sở

Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ của bạn!

Kèm theo đó, bạn sẽ tìm thấy tất cả các tài liệu quan trọng, chẳng hạn như các đạo luật và tuyên bố thành viên, dưới dạng PDF để tải xuống.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.