Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Geithain

Strona główna / Uczniowie

Praca i nauka

Edukacja biznesowa w szkołach średnich i gimnazjach SIS

Wszyscy uczniowie szkół średnich i gimnazjalnych Saxony International Schools oprócz wszechstronnego, holistycznego i zorientowanego na języki obce wykształcenia otrzymują wiedzę o kształceniu zawodowym, świecie pracy i zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Nasz plus dla Ciebie

Wszyscy uczniowie w sekcjach Oberschule i Gymnasium Saksońskich Szkół Międzynarodowych, oprócz wszechstronnego, holistycznego i zorientowanego na języki obce kształcenia, otrzymują wgląd w kształcenie zawodowe, świat pracy i zarządzanie przedsiębiorstwem.
SIS jest jednym z pionierów projektu szkół średnich "Praxisberater". Ten projekt współpracy Saksońskiego Ministerstwa Edukacji i Spraw Kulturalnych z Federalną Agencją Pracy został uruchomiony w czerwcu 2013 r. jako środek wsparcia dla indywidualnej promocji na rzecz orientacji zawodowej i naukowej. Każdy uczeń otrzymuje od doradcy praktycznego plan rozwoju zgodny z wynikami analizy jego potencjału, który jest koordynowany z nauczycielem, rodzicami i oczywiście samym uczniem. Ponadto doradcy praktyczni nawiązują i utrzymują kontakty z firmami oraz oferują indywidualne doradztwo dla uczniów i rodziców w klasie 7 i 8.
Na stronie Przedmiot Kształcenie praktyczne (PU) jest ofertą dodatkową w naszych szkołach i częścią obowiązkowego planu zajęć. Zajęcia odbywają się w gabinetach dydaktycznych, które dysponują pulą narzędzi i maszyn, techniką komputerową oraz wysokiej jakości materiałami roboczymi.

Orientacja zawodowa w codziennym życiu szkolnym

Za wysoką jakość orientacji zawodowej Oberschulen Reinsdorf i TRIAS Elsterberg otrzymały już Saksoński Znak Jakości Orientacji Zawodowej. Pozostałe szkoły pracują według tej samej koncepcji, co oznacza, że można spodziewać się jednolitej jakości.

Nauczanie zorientowane na praktykę

Na lekcjach zorientowanych na praktykę (PU), jak również w połączeniu z TC/komputeroznawstwem/WTH, uczymy uczniów wszechstronnych podstawowych umiejętności i zdolności rzemieślniczych, np.

 • różnorodne projekty w zakresie obróbki metalu, drewna, tworzyw sztucznych, tekstyliów,
 • W zakresie programowania robotów uczniowie uczą się na modelach, tworzą obwody i testują programowanie,
 • Programowanie NC na frezarce NC,
 • Projektowanie i konstruowanie brył, skanowanie części za pomocą profesjonalnego oprogramowania i przeprojektowywanie ich lub opracowywanie nowych, w tym produkcja niektórych części za pomocą drukarki 3D,
 • Rysunek techniczny zarówno za pomocą komputera jak i ręcznie,
 • Nauka kalkulacji kosztów wytwarzania części, efektywne projektowanie kosztów produkcji przy różnych wariantach montażu (produkcja gniazdowa),
 • Technologia T/C i PU są ze sobą powiązane,
 • pakiet Office (Word, Excel, PowerPoint) jest związany z pisaniem dziesięcioma palcami.

Gospodarka-Technologia-Dom

W przedmiocie Gospodarka-Technologia-Dom (WTH) od klasy 7 rozpoczyna się tzw. projekt zakład ania działalności gospodarczej, który jest dalej rozwijany w kolejnych klasach. Poprzez praktyczno-teoretyczną pracę na konkretnym przykładzie uczniowie w szczególnym stopniu internalizują zarówno powiązania między poszczególnymi przedmiotami, jak i wymagania oraz konieczność nauki dla ich przyszłego życia. W projekcie interdyscyplinarnym zajmują się m.in. następującymi punktami:

 • Jaką firmę mógłbym założyć?
 • Analiza sukcesu i rynku, planowanie personalne i finansowe, omówienie podejść
 • Opracowanie biznesplanu


Każda firma otrzymuje na początku projektu fikcyjny kapitał początkowy. Następnie trzeba zająć się rejestracją działalności gospodarczej, rejestracją w urzędzie skarbowym, bankiem, lokalem firmowym, narzędziami, niezbędnymi materiałami roboczymi itp. Oferty trzeba napisać i zaciągnąć kredyty, obliczyć procesy, przygotować umowy o pracę i obliczyć płace. Trzeba pisać oferty, zaciągać kredyty i obliczać procesy, przygotowywać umowy o pracę i obliczać płace. Oczywiście tworzenie strony głównej (na zajęciach z informatyki) jest częścią zadań, a także omawiana jest możliwość niewypłacalności. W przypadku firm za granicą oferty muszą być napisane w języku angielskim lub hiszpańskim, a studenci muszą też poinformować się o panujących tam zwyczajach.

Kontakt

agencja zatrudnienia

Pani Andrea Henig
Doradca zawodowy

Kontakt:
Email: Andrea.Henig2@arbeitsagentur.de
Telefon: +49 37296 548-500
Web: www.arbeitsagentur.de

Adres odwiedzającego:
Agencja Pracy Stollberg
Schlachthofstraße 5
09366 Stollberg

 
Odpowiedzialny za orientację zawodową i naukową IGN

Pani Kaps
Schulweg 2
09399 Niederwürschnitz

Kontakt:
Telefon: 037296 932078
Email: admin-ion@saxony-international-school.de

 

Praktyczny doradca w zakresie orientacji zawodowej i naukowej w ION

Pani Katja Otto
ASG - Anerkannte Schulgesellschaft Sachsen mbH
Telefon +49 159 01654184
otto.k@gesa-ag.de

Zastępstwo (w razie pytań proszę o kontakt tymczasowy):
Pani Wioletta Ulbricht

ASG - Anerkannte Schulgesellschaft Sachsen mbH
Tel.: 0159 01654184, ulbricht.w@gesa-ag.de

(Pani Ulbricht oferuje również indywidualne wideokonferencje dla lepszej komunikacji i wsparcia).

 
Szkolny doradca zawodowy AOKplus

Pani Jenny Türschmann wspiera z:

 • Przygotowanie do wyzwań, które czekają po zakończeniu szkoły: staż, wskazówki dotyczące aplikacji, assessment centre, rozmowa kwalifikacyjna 
 • Wsparcie poprzez finansowanie paszportu wyboru zawodu oraz dalsze oferty w postaci imprez profilaktycznych
 • Dalsze informacje można uzyskać za pośrednictwem Link.

Różnorodność językowa

Strony internetowe tłumaczymy za pomocą rozszerzenia, które tworzy automatyczne tłumaczenie przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.

Z tego powodu nie możemy zagwarantować idealnego i wolnego od błędów tłumaczenia.